సేవ

ఖాతా సమాచారం

AITE బ్యాంక్ సమాచారం

AITE USD ఖాతా

లబ్ధిదారుడు JIANGXI AITE మాస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ టెక్నాలజీ కో., LTD
ఖాతా సంఖ్య.: 2022 5075 4379
బ్యాంక్ పేరు: బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా పింగ్జియాంగ్ బ్రాంచ్
బ్యాంకు చిరునామా: 60 యుజిన్ బీలు పింగ్జియాంగ్ సిటీ, జియాంగ్జి, చైనా
స్విఫ్ట్ కోడ్: BKCHCNBJ550

AITE EUR ఖాతా

లబ్ధిదారుడు JIANGXI AITE మాస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ టెక్నాలజీ కో., LTD
ఖాతా సంఖ్య.: 1932 5075 6527
బ్యాంక్ పేరు: బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా పింగ్జియాంగ్ బ్రాంచ్
బ్యాంకు చిరునామా: 60 యుజిన్ బీలు పింగ్జియాంగ్ సిటీ, జియాంగ్జి, చైనా
స్విఫ్ట్ కోడ్: BKCHCNBJ550